python tagged posts

Pyglet – Asentaminen

Pyglet Logo

Pyglet (http://pyglet.org/) on multimediakirjasto pythonille. Tämä artikkeli kertoo kuinka pyglet asennetaan. Kyseisen kirjaston hyödyllisyyden toteaminen jää käyttäjän vastuulle.

Asentaminen (Ubuntu Intrepid Ibex)

Asentaminen tapahtuu helpoiten ubuntussa, avaa terminaali ja kirjoita seuraavat komennot:

sudo aptitude install python
wget "http://peak.telecommunity.com/dist/ez_setup.py"
sudo python ez_setup.py
sudo easy_install pyglet

Jos aikoo kirjoittaa omia kirjastoja jatkossa, kannattaa tämän lisäksi tehdähttp://peak.telecommunity.com/DevCenter/EasyInstall#administrator-installation, joka sallii kirjastojen asentamisen käyttäjäkohtaisesti ilman root-oikeuksia.

Python2.6:ssa on valmiiksi säädettynä käyttäjäkohtainen hakemisto johon voi asentaa moduleita...

Read More