Pyglet – Asentaminen

Pyglet Logo

Pyglet (http://pyglet.org/) on multimediakirjasto pythonille. Tämä artikkeli kertoo kuinka pyglet asennetaan. Kyseisen kirjaston hyödyllisyyden toteaminen jää käyttäjän vastuulle.

Asentaminen (Ubuntu Intrepid Ibex)

Asentaminen tapahtuu helpoiten ubuntussa, avaa terminaali ja kirjoita seuraavat komennot:

sudo aptitude install python
wget "http://peak.telecommunity.com/dist/ez_setup.py"
sudo python ez_setup.py
sudo easy_install pyglet

Jos aikoo kirjoittaa omia kirjastoja jatkossa, kannattaa tämän lisäksi tehdähttp://peak.telecommunity.com/DevCenter/EasyInstall#administrator-installation, joka sallii kirjastojen asentamisen käyttäjäkohtaisesti ilman root-oikeuksia.

Python2.6:ssa on valmiiksi säädettynä käyttäjäkohtainen hakemisto johon voi asentaa moduleita. Tällöin tarvitsee vain luoda kyseinen hakemisto ja kirjoittaa distutils/distutils.cfg pythonin asennushakemistoon (todennäköisesti /usr/lib/python2.6)

Esimerkki distutils.cfg:stä:

[install]
install_lib = ~/.local/lib/python2.6/site-packages
# seuraavan rivin voi jättää pois:
install_scripts = ~/.local/bin

Jonka jälkeen voi ladata ez_setup.py -skriptin ja suorittaa sen käyttäjäkohtaisesti.

Asentaminen (Windows)

Ensiksi pitää asentaa python. Kaiken pitäisi toimia hyvin pythonin 2.6 -versiolla. Jollet halua AMD64-asennusta niin normaalin binäärin asentaminen pitäisi riittää: http://www.python.org/ftp/python/2.6.1/p…

Lataa skripti http://peak.telecommunity.com/dist/ez_se… (klikkaa oikealla ja paina ’tallenna nimellä’) hakemistoon mihin asensit pythonin. Käynnistä cmd ja kirjoita:

cd "C:Program FilesPython26"

Korvaa ”C:Program FilesPython26” omalla hakemistopolullasi. Tässä välin setuptools asentuu. Asennuksen jälkeen kirjoita:

cd Scripts
easy_install.exe pyglet

Jos haluat asiat helpoksi, aseta pythonin asennuspolku ja ’Scripts’ -hakemisto ympäristömuuttujien PATH -arvoon. Tämä artikkeli ei kuitenkaan opeta käyttöjärjestelmän käyttöä joten muuttujien asettaminen jää lukijan selvitettäväksi.

Ensimmäinen ikkuna

Tässä on ensimmäinen ohjelma. Voit joko kirjoittaa sen suoraan pythoniin tai kirjoittaa tekstitiedostoon ja antaa tiedoston tulkille. Rautalangasta kirjoitettuna: ’python eka.py’

import pyglet
window = pyglet.window.Window(width=200, height=100, caption=u"Ensimmäinen")
pyglet.app.run()
Henri Tuhola, 01.03.2009
Tags:  , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

6 + eleven =